Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa PGBank
pgb
(TBTCO) - Theo đề nghị của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PGBank), Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có văn bản số 812 chấp thuận cho PGBank chuyển đổi một số quỹ tiết kiệm thành phòng giao dịch tại TP Hà Nội.
Vietinbank
(TBTCO) - Với tỷ lệ chuyển đổi cổ phiếu Vietinbank - PGBank là 0,9 - 1, thương vụ sáp nhập giữa Vietinbank và PGBank trước mắt sẽ có lợi cho các cổ đông của PGBank hơn là các cổ đông của Vietinbank.
Vietinbank
(TBTCO) - Khi sáp nhập PGBank, Vietinbank đề xuất được điều chỉnh giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc, được thực hiện một phần hoặc toàn bộ dự trữ bắt buộc bằng trái phiếu chính phủ, trái phiếu chính quyền địa phương, trái phiếu VAMC.
V
(TBTCO) - Đại hội cổ đông năm 2015 của Vietinbank đã thông qua đề án sáp nhập PGBank. Sau khi sáp nhập, Vietinbank sẽ có vốn điều lệ tăng lên 40.200 tỷ đồng, mức cao nhất hiện nay trong các ngân hàng.