Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa pgsts đào thị minh thanh
pgsts thanh
(TBTCO) - Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nói chung, cũng như chất lượng nguồn nhân lực quản trị kinh doanh nói riêng theo hướng đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội, rất cần đến sự chung tay liên kết đào tạo của các trường đại học với doanh nghiệp.