Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa pgsts trần quý tường
toàn cảnh
(TBTCO) - Trong đợt dịch Covid-19, ngành Y tế đã triển khai nhiều ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ trong công tác phòng, chống dịch hiệu quả như Triển khai các phần mềm khai báo y tế tự nguyện (NCOVI), khai báo y tế bắt buộc cho người nhập cảnh (Vietnam Health Declaration), Bluezone…
ông tường
(TBTCO) - Mục tiêu chuyển đổi số ngành Y tế 5 năm tới, phấn đấu 100% cơ sở y tế trên toàn quốc triển khai thanh toán điện tử không dùng tiền mặt; 90% người dân có hồ sơ sức khoẻ điện tử; 100% bệnh viện triển khai tư vấn khám chữa bệnh từ xa và đặt lịch khám chữa bệnh trực tuyến.