Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa phà đại nghĩa
phà đại nghĩa
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 131/2013/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua phà Đại Ngãi, thuộc Cụm phà Vàm Cống (Sóc Trăng - Trà Vinh).