Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa phái đoàn doanh nghiệp Pháp
Medef
(TBTCO) - Một phái đoàn doanh nghiệp thuộc Medef International - mạng lưới quốc tế của nghiệp đoàn giới chủ Pháp sẽ sang làm việc và tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh với các doanh nghiệp Việt Nam tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, từ ngày 2/12 - 4/12/2014.