Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa phái sinh
phái sinh
(TBTCO) - Cả 4 hợp đồng tương lai và chỉ số cơ sở đều đóng cửa trong sắc xanh, tuy nhiên mức tăng của các hợp đồng là khá ấn tượng, bỏ xa mức tăng của chỉ số VN30. Mặc dù tâm lý nhà đầu tư có phần thoải mái hơn, nhưng thanh khoản lại không những không cải thiện mà còn giảm.
phái sinh
(TBTCO) - Các hợp đồng tương lai đồng loạt giảm điểm. Tuy nhiên, chỉ số VN30 lại đóng cửa trong sắc xanh. Vì vậy, các hợp đồng tương lai đều nới rộng khoảng cách âm với chỉ số cơ sở. Thanh khoản thị trường phái sinh giảm trở lại sau phiên tăng tốt trước đó.
Thị trường chứng khoán phái sinh sẽ có thêm cơ hội tăng thanh khoản
(TBTCVN) - Bộ Tài chính đã chính thức hoàn thiện dự thảo nghị định về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh trình Chính phủ xem xét, ban hành. Dự thảo nghị định đã bổ sung thêm nhiều quy định mới tạo điều kiện hoàn thiện khung pháp lý và tăng tính thanh khoản cho thị trường phái sinh sau này.
hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ
(TBTCO) - Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã chính thức chấp thuận mẫu hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm cho thị trường chứng khoán phái sinh.
phái sinh
(TBTCO) - Các hợp đồng tương lai đóng cửa trái chiều với chỉ số cơ sở. Cả 4 hợp đồng đều tăng điểm cuối phiên, trong bối cảnh thanh khoản cải thiện mạnh. Diễn biến này được giải thích bởi mức biến động lớn của các hợp đồng trong phiên giao dịch, thu hút sự tham gia của các nhà giao dịch.
phái sinh
(TBTCO) - Các hợp đồng tương lai đều tăng điểm, nhưng mức tăng có phần yếu hơn chỉ số cơ sở nên khoảng cách chênh lệch đều chuyển trạng thái âm. Thanh khoản tăng nhẹ, nhưng duy trì ở mức khiêm tốn trong bối cảnh nhà đầu tư tỏ ra khá thận trọng.
phái sinh
(TBTCO) - Các hợp đồng tương lai đều tăng điểm tích cực và cùng chiều với chỉ số cơ sở. Khoảng cách chênh lệch giữa chỉ số cơ sở với các hợp đồng không lớn nên khiến nhà đầu tư hạn chế mở vị thế. Vì thế, thanh khoản thị trường phái sinh cũng chỉ duy trì ở mức thấp.
phái sinh
(TBTCO) - Thị trường phái sinh khá bình yên trong phiên đáo hạn hợp đồng. Các hợp đồng tương lai đều tăng điểm cùng chiều với chỉ số cơ sở. Thanh khoản và khối lượng mở đều giảm, nhưng đây là diễn biến bình thường trong phiên đáo hạn vì nhà đầu tư đã chủ động đóng vị thế.
phái sinh
(TBTCO) - Các hợp đồng tương lai phân hoá sau phiên tăng mạnh. Bên Short chiếm ưu thế về cuối phiên khiến hợp đồng tháng 11 giảm điểm, ngược chiều với chỉ số cơ sở và các hợp đồng còn lại. Thanh khoản thị trường phái sinh cải thiện trở lại, trong khi khối lượng mở giảm vì sát phiên đáo hạn.