Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Phạm Đức Trung
CIEM
(TBTCO) - Ngày 23/9, Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế trung ương (CIEM) đã tổ chức hội thảo Kiến nghị quan điểm, phương hướng cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước (DNNN) đến năm 2030, kế hoạch năm 2021 – 2025.
Các khách mời tham gia cuộc tọa đàm sáng 22/8. Ảnh: PV
(TBTCVN) - Ở một số doanh nghiệp (DN) chậm trễ thực hiện cổ phần hóa (CPH) vẫn là do có tư tưởng né tránh, sợ trách nhiệm. Bên cạnh đó, các quy định pháp luật trong lĩnh vực này liên quan đến trách nhiệm cá nhân vẫn còn chưa chặt chẽ, chưa cụ thể, tạo ra tâm lý ngại trách nhiệm sau này.
CPH
(TBTCO) - Tư tưởng né tránh, sợ trách nhiệm là một trong những nguyên nhân khiến quá trình cổ phần hóa, thoái vốn chậm trễ. Các quy định pháp luật liên quan đến trách nhiệm cá nhân trong quá trình cổ phần hóa vẫn còn chưa cụ thể, tạo ra tâm lý băn khoăn, ngại trách nhiệm.
DNNN
(TBTCO) - Một trong số những vấn đề đang có nhiều e ngại là tạo ra một cơ quan quyền lực mới, dồn quá nhiều nguồn lực về một đầu mối quản lý, làm phát sinh rủi ro...