Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa phạm gia túc
(TBTCO) - Doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam rất quan tâm đến kinh doanh với thị trường Nga nhưng chưa nhiều DN Việt Nam đầu tư vào thị trường này. Lí do đơn giản là 6 khó khăn đang chờ họ .