Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Phạm Thế Anh
VEPR
(TBTCO) - Năm 2018, nhiều khả năng kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng vượt mức 6,8%. Tuy nhiên, trong bối cảnh chiến tranh thương mại và chủ nghĩa bảo hộ gia tăng, nền kinh tế còn rất bất định. Nhưng, cuộc cạnh tranh thương mại Mỹ - Trung cũng chính là cơ hội để Việt Nam thúc đẩy cải cách.
trang 6
(TBTCVN) - Nợ công tăng nhanh những năm qua xuất phát từ việc chúng ta đang phải chi tiêu quá nhiều, kể cả với đầu tư công và chi thường xuyên.
ty gia
(TBTCO) - Tỷ giá VND/USD do Ngân hàng Nhà nước công bố sẽ được điều chỉnh lên, xuống hàng ngày trên cơ sở tham chiếu diễn biến của đồng USD và một số đồng tiền khác trên thế giới, tỷ giá trên thị trường liên ngân hàng và các mục tiêu điều hành chính sách.