Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Phạm Thị Minh Hiền
MH
(TBTCO) - Thảo luận tại phiên họp Quốc hội sáng 4/11, một số đại biểu băn khoăn về sự thay đổi của các chỉ tiêu trong kế hoạch kinh tế xã hội giai đoạn tới, trong đó đặc biệt là sự băn khoăn về mục tiêu tăng trưởng GDP trong năm 2021 và giai đoạn tới là khá cao.
bộ trưởng công thương
(TBTCO) - Liên quan đến dự án thép Cà Ná, ĐB Phạm Thị Minh Hiền (Phú Yên) đặt câu hỏi “Có hay không xuất hiện lợi ích nhóm trong việc bổ sung quy hoạch dự án thép Cà Ná? Có hay không việc bộ đã và đang chạy theo doanh nghiệp để làm dự án?"