Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa phân bổ dàn trải
duong
(TBTCVN) - Những bất cập trong triển khai đầu tư công như chậm trễ giải ngân vốn, phân bổ dàn trải, hiệu quả không cao... vẫn là những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng kinh tế, mặc dù từ năm 2016 trở lại đây, nhiều quy định mới về đầu tư công đã được triển khai.