Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa phân cấp
dự án
(TBTCO) - Bộ Tài chính đã hoàn thiện dự thảo thông tư hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2022 - 2024; trong đó quy định rõ về phân cấp một số khoản thu giữa ngân sách trung ương và địa phương.
anh moi
(TBTCO) - Để phát huy sức mạnh tổng hợp cho thành phố Thủ Đức ngay sau khi được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua nghị quyết, theo các chuyên gia, TP. Hồ Chí Minh cần phát huy cơ hội tự chủ gắn với tự chịu trách nhiệm mang tính bền vững cho thành phố mới này.
đại biểu
(TBTCO) - Tại Hội thảo "Những nội dung quan trọng trong Dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)" do Báo Đại biểu Nhân dân phối hợp Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức chiều tối ngày 2/11, các đại biểu tiếp tục cho ý kiến về các vấn đề liên quan.
KTNN
(TBTCO) - Quan hệ quản lý với một dự án đầu tư công hiện nay rất phức tạp, chồng chéo, không rõ ràng, khâu này níu chân khâu kia,... Để khắc phục vấn đề này, cần gắn trách nhiệm đi liền với sự phân cấp, phân quyền sâu hơn, khuyến khích tinh thần tự quyết định và chịu trách nhiệm.
Hồ Vân Nga
(TBTCO) - Giai đoạn 2017 - 2020, Hà Nội đã nghiêm túc thực hiện các quy định liên quan đến phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi gắn với phân cấp quản lý kinh tế - xã hội, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác chỉ đạo, điều hành ngân sách, quản lý kinh tế - xã hội.
thẩm định dự án
(TBTCO) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết đã tiếp thu, sửa đổi nhiều nội dung được góp ý cho dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Đầu tư công. Trong đó, có nội dung phân cấp triệt để với các dự án sử dụng nguồn thu hợp pháp của đơn vị sự nghiệp công lập.
hà nội
(TBTCO) - Theo Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội, sẽ thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP. Hà Nội từ ngày 1/7/2021.
nuoc
(TBTCVN) - Từng giọt nước cung cấp ra phải đảm bảo mọi tiêu chuẩn về chất lượng cũng như độ an toàn nhằm phục vụ tốt nhất cho cuộc sống người dân.
xây dựng nông thôn mới
(TBTCO) - Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nhiều địa phương không thực hiện quy định về phân cấp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn cấp xã (các chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới và chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững).