Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa phấn đấu vượt 5% dự toán
thuế phú thọ
(TBTCO) - Mục tiêu thi đua xuyên suốt trong năm 2014 của ngành Thuế tỉnh Phú Thọ là quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách từ 5% trở lên.