Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Phan Đức Hiếu
PĐH
(TBTCO) - Tăng cường các quy định bảo vệ quyền lợi của cổ đông nhỏ là một trong những nội dung quan trọng được đề xuất sửa đổi, bổ sung trong Luật Doanh nghiệp, với mục tiêu nâng cao chất lượng quản trị công ty, củng cố niềm tin của nhà đầu tư.
MPI
(TBTCO) - Hơn 5 triệu hộ kinh doanh chiếm tới 30% GDP nhưng chưa được thừa nhận vị trí pháp lý bằng cách luật hóa, mà chỉ mới có một Nghị định điều chỉnh. Chính việc bỏ ngỏ này mà cho đến nay, sau 20 năm chúng ta vẫn chưa có đánh giá chính xác được về khu vực này.
Chính phủ đã có nhiều nỗ lực trong thực hiện cắt giảm chi phí, cải cách thủ tục hành chính
(TBTCVN) - Gánh nặng chi phí đang là một rào cản lớn nhất đối với sự phát triển của doanh nghiệp (DN) Việt Nam hiện nay, đặc biệt là khu vực DN tư nhân, DN nhỏ và vừa, làm hạ thấp cơ hội và khả năng cạnh tranh của DN.