Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa phân khúc nhỏ lẻ
(TBTCO) - Trong khi DN nước ngoài hướng đến những sản phẩm phần mềm có quy mô lớn thì DN Việt đã biết tận dụng lợi thế và dần chiếm lĩnh phân khúc thị trường nhỏ lẻ.