Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Phần mềm quản lý TSNN
Lớp tập huấn Phần mềm quản lý TSNN
(TBTCO) - Lớp tập huấn về Phần mềm quản lý tài sản nhà nước (TSNN) được Văn phòng Chính phủ (VPCP) và Cục Quản lý công sản (QLCS), Bộ Tài chính phối hợp tổ chức, trong 2 ngày 27 và 28/2/2014. VPCP sẽ là cơ quan đầu tiên được lựa chọn áp dụng phần mềm này.
(TBTCO) - Đó là yêu cầu của Bộ Tài chính tại Thông tư số 184/2013/TT-BTC vừa được ban hành ngày 4/12/2013, hướng dẫn tiêu chuẩn và điều kiện của Phần mềm Quản lý tài sản cố định áp dụng trong khu vực hành chính sự nghiệp.