Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Phan Trung Lý
NHNN
(TBTCO) - Trước khi trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp 10 như dự kiến, dự thảo Bộ Luật dân sự vẫn còn một số vấn đề chưa thống nhất, trong đó có quy định về trần lãi suất. Nhiều ý kiến ủng hộ quy định cứng lãi suất cho vay tối đa là 20%/năm.
PTL
(TBTCO) - Năm 2015 là năm có rất nhiều lễ kỷ niệm lớn, vì vậy đề nghị có kiểm toán về chi tiêu trong các hoạt động lễ hội của quốc gia để cho nhân dân biết ngân sách đã được sử dụng tiết kiệm ra sao.
PTL
(TBTCO) - Dự kiến thông qua vào kỳ họp tháng 10 tới, nhưng sau nhiều lần chỉnh sửa, dự thảo Bộ luật Hình sự (BLHS) sửa đổi đưa ra lấy ý kiến tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) vẫn nhận được nhiều ý kiến góp ý về một số vấn đề lớn chưa được làm rõ.
phan trung ly
(TBTCO) - Tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII, sáng nay (9/6), Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật (UBPL) của Quốc hội Phan Trung Lý đã trình bày báo cáo thẩm tra dự án Bộ luật dân sự (sửa đổi) đã được chỉnh lý trên cơ sở tiếp thu ý kiến nhân dân.
Kim Ngan
(TBTCO) - Sáng 1/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã nghe báo cáo giám sát về việc thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế trong lĩnh vực đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước (DNNN) và hệ thống ngân hàng.
(TBTCO) - Báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến của Đại biểu Quốc hội và ý kiến của nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã được ông Phan Trung Lý, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 (UBDTSĐHP) trình bày sáng nay (22/10).