Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa pháp bồi thường nga
phap nga
(TBTCO) - Theo báo "Thương gia" (Nga), Pháp đã chuyển cho Moskva hơn 1,1 tỷ euro để chấm dứt hợp đồng cung cấp hai tàu đổ bộ chở trực thăng lớp Mistral. Số tiền này được chuyển bí mật trong bối cảnh các tài khoản của Nga đang bị phong tỏa tại Pháp.