Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa pháp luật lao động
che bien go
(TBTCO) - Chiến dịch Thanh tra lao động năm 2019 với chủ đề Tuân thủ pháp luật lao động để phát triển bền vững ngành chế biến gỗ sẽ kéo dài đến hết năm. Kể từ năm 2015, đây là lần thứ 5 chiến dịch được tổ chức.
ilo
(TBTCO) - Dự án “Thúc đẩy xây dựng khung khổ quan hệ lao động mới đảm bảo tôn trọng Tuyên bố của ILO về các nguyên tắc và quyền cơ bản trong lao động” trị giá 4,3 triệu USD được hỗ trợ bởi Bộ Lao động Hoa Kỳ, Bộ Y tế, Lao động và phúc lợi Nhật Bản dưới hình thức viện trợ không hoàn lại.
no luong tet
(TBTCO) - Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) vừa có công văn gửi các địa phương về tăng cường tuân thủ pháp luật lao động, thúc đẩy quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại doanh nghiệp trong dịp Tết Nguyên đán 2018.
ky ket
(TBTCO) - Văn kiện đưa ra khuôn khổ hợp tác giữa Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và các đối tác tại Việt Nam trong vòng 5 năm tới, với mục tiêu hướng tới việc làm bền vững cho tất cả mọi người.
lao động trẻ em
(TBTCO) - Tình trạng sử dụng lao động trẻ em, lao động cưỡng bức vẫn còn tồn tại trong khu vực phi chính thức và các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ, đặc biệt trong các ngành ăn uống, nhà hàng…
trach nhiem xa hoi
(TBTCO) - Việc nâng cao trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp góp phần cải thiện điều kiện làm việc cũng như tạo quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ tại doanh nghiệp.
luat bhxh
(TBTCO) - Từ ngày 1/1/2018 trở đi, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động.
thực hiện pháp luật lao động
(TBTCO) - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) vừa ban hành văn bản số 4590/LĐTBXH – LĐTL về tăng cường thực hiện pháp luật lao động, phòng ngừa giải quyết tranh chấp lao động, đình công.