Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Pharmexcil
dươc phẩm ấn độ
(TBTCO) - Hội chợ Triển lãm ngành Dược Ấn Độ thu hút hơn 50 DN đạt chuẩn của Ấn Độ trong các lĩnh vực khác nhau như nguyên liệu, bán thành phẩm để sản xuất dược phẩm, các thành phần để bào chế dược phẩm… kỳ vọng sẽ tạo ra một bước đệm mới trong việc trao đổi thương mại giữa Ấn Độ và Việt Nam.