Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa phát hành bổ sung trái phiếu
trai phieu chinh phu
(TBTCO) - Đây là thông tin do Sở GDCK Hà Nội (HNX) công bố về việc điều chỉnh kế hoạch phát hành trái phiếu chính phủ năm 2014 của Kho bạc Nhà nước (lần 2).
trái phiếu tuần qua
(TBTCO) - Tuần qua, thị trường sơ cấp chỉ huy động được 473/4.000 tỷ đồng gọi thầu; thứ cấp, giao dịch bình quân phiên giảm 15%. Lãi suất thứ cấp tăng vào đầu tuần nhưng giảm 2 phiên cuối tuần. Tuần này, dự báo lãi suất thứ cấp vẫn tiếp tục tăng 10-20 điểm; sơ cấp cũng sẽ tăng do áp lực phát hành.