Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa phát hành cổ phiếu
rd
(TBTCO) - Công ty cổ phần Rạng Đông Holding (mã Ck RDP) vừa công bố thông tin ngày 5/4/2021 sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
rd
(TBTCO) - Công ty cổ phần Rạng Đông Holding (Mã Ck RDP) vừa công bố thông tin về việc thông qua phương án và hồ sơ phát hành cổ phiếu để tăng vốn.
Nghị định 155/2020/NĐ-CP
(TBTCO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán. Nghị định 155 đã quy định chi tiết về các hình thức, điều kiện, hồ sơ,… chào bán chứng khoán ra công chúng, trong đó có cả quy định về chào bán chứng khoán dưới mệnh giá.
airbnb
(TBTCO) - Đợt IPO này sự thể hiện rõ ràng nhất cho sức phục hồi đáng kinh ngạc của Airbnb, sau khi hoạt động kinh doanh của công ty này chịu thiệt hại nặng nề bởi đại dịch COVID-19 hồi đầu năm nay.
tgd
(TBTCO) - Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động (mã Ck MWG) vừa thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ quản lý chủ chốt của công ty và các công ty con.
cre
(TBTCO) - Công ty cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (mã Ck CRE) vừa thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
lv
(TBTCO) - Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - LienVietPostBank (mã Ck LPB) thông báo sẽ phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2019 cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ chi trả là 10%.
co phieu
(TBTCO) - Công ty cổ phần Thành công Biên Hòa (mã Ck SBT) vừa công bố thông tin về việc phát hành 30,4 triệu cổ phiếu ESOP giá 10.000 đồng/cổ phiếu cho các lãnh đạo và cán bộ chủ chốt, thấp hơn thị giá cũng như giá trị sổ sách của SBT.
33
(TBTCO) - Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) vừa được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ từ 9.769.483.190.000 đồng lên 10.746.431.500.000 đồng dưới hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019.