Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa phát hành cổ phiếu
cre
(TBTCO) - Công ty cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (mã Ck CRE) vừa thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
lv
(TBTCO) - Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - LienVietPostBank (mã Ck LPB) thông báo sẽ phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2019 cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ chi trả là 10%.
co phieu
(TBTCO) - Công ty cổ phần Thành công Biên Hòa (mã Ck SBT) vừa công bố thông tin về việc phát hành 30,4 triệu cổ phiếu ESOP giá 10.000 đồng/cổ phiếu cho các lãnh đạo và cán bộ chủ chốt, thấp hơn thị giá cũng như giá trị sổ sách của SBT.
33
(TBTCO) - Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) vừa được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ từ 9.769.483.190.000 đồng lên 10.746.431.500.000 đồng dưới hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019.
vm
(TBTCO) - Công ty cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ (mã Ck AMV) vừa thống nhất thông qua phương án triển khai phát hành riêng lẻ gần 38 triệu cổ phiếu. Tương ứng tỷ lệ phát hành 100%, dự kiến sau phát hành Y tế Việt Mỹ tăng vốn điều lệ lên gấp đôi.
nbm
(TBTCO) - Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh (mã Ck BMP) vừa thông qua nghị quyết hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức đợt 1 năm 2020.
nam long
(TBTCO) - Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long (mã Ck NLG) sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu ESOP cho người lao động trong công ty.
no
(TBTCO) - Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư địa ốc Nova – Novaland (mã Ck NVL) vừa thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).
li
(TBTCO) - Công ty cổ phần Licogi 13 (mã Ck LIG) vừa thông qua phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu tăng vốn điều lệ.