Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa phát hành cổ phiếu trả cổ tức
sam
(TBTCO) - Ngày 29/3 tới, Công ty CP SAM Holdings (mã Ck SAM) sẽ tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2019 để thông qua nhiều nội dung quan trọng, trong đó đáng chú ý là phương án tăng vốn điều lệ lên 3.500 tỷ đồng.
mia
(TBTCO) - Công ty cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (mã Ck SBT) vừa được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc phát hành gần 29,73 triệu cổ phần trả cổ tức niên độ tài chính 2016 - 2017, tương đương 6% số lượng cổ phần đang lưu hành với tổng giá trị phát hành đạt hơn 297 tỷ đồng.
dxg
(TBTCO) - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX) vừa ban hành quyết định chấp thuận cho Công ty cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh (mã Ck DXG) được niêm yết bổ sung 135 triệu cổ phiếu trên HSX.
stg
(TBTCO) - CtyCP Kho vận miền Nam (mã Ck STG) vừa công bố bản cáo bạch về phương án phát hành 57,9 triệu cổ phiếu giá 10.000 đồng/CP để tăng vốn điều lệ từ 275,6 tỷ đồng lên 854,4 tỷ đồng.
vic
(TBTCO) - Trong năm 2016, CtyCP Tập đoàn Vingroup (mã Ck VIC) sẽ phát hành 213,4 triệu CP cho cổ đông hiện hữu và vốn điều lệ sau phát hành sẽ đạt hơn 21.532 tỷ đồng.
bcg
(TBTCO) - ĐHCĐ CtyCP Bamboo Capital (mã Ck BCG) mới đây đã chính thức thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 12.000 đồng/CP để tăng vốn điều lệ từ 407 tỷ đồng lên 1.080,1 tỷ đồng.
idi
(TBTCO) - Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh (HSX) vừa ban hành quyết định chấp thuận cho Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I (mã Ck IDI) được niêm yết bổ sung 12,8 triệu cổ phiếu trên HSX.
hdc
(TBTCO) - Sở GDCK TP.Hồ Chí Minh (HSX) vừa có quyết định chấp thuận cho CtyCP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (mã CK HDC) được niêm yết bổ sung 13,7 triệu cổ phiếu phát hành thêm, nâng tổng số cổ phiếu của HDC lên hơn 41,1 triệu cổ phiếu.
tlg
(TBTCO) - Cổ phiếu có quyền biểu quyết thay đổi sau khi TLG đã phát hành thành công hơn 3,4 triệu cổ phiếu để trả cổ tức bằng cổ phiếu đợt 2 năm 2013, nâng giá trị vốn điều lệ của TLG tăng từ hơn 232,9 tỷ đồng lên hơn 267,9 tỷ đồng.