Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa phát hành tiền giấy 100 NDT
tiền giấy
(TBTCO) - Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) thông báo từ ngày 12/11 tới sẽ phát hành tiền giấy mệnh giá 100 Nhân dân tệ có thiết kế mới.