Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa phát hành trái phiếu 1 tỷ USD
trao giải
(TBTCO) - Ngày 12/2/2015, tại Hồng Kông đã diễn ra lễ trao các giải liên quan tới các giao dịch trên thị trường tài chính của khu vực. Đây là giải thưởng do Asia money tổ chức bình chọn hàng năm.