Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa phát hành trái phiếu đặc biệt
no xau
(TBTCVN) - Nhiều ý kiến cho rằng, Nghị định 34/2015/NĐ-CP vừa mới được ban hành là liệu pháp mới để VAMC có thể hoàn thành sứ mệnh mua nợ xấu tốt hơn. Tuy nhiên, một luồng ý kiến khác vẫn tỏ ra băn băn khoăn Liệu VAMC đã đầy đủ trợ lực cho hành trình “chinh phục” nợ xấu?