Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa phát hiện và xử lý 18 vụ vận chuyển tiền trái phép
(TBTCO) - Đây kết quả phòng chống tội phạm rửa tiền qua biên giới của lực lượng kiểm soát ngành Hải quan thực hiện tính từ đầu năm đến đầu tháng 12/2013, vừa được Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) công bố.