Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa phát hiện vi phạm
hai quan tphcm
(TBTCO) - Theo Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, trong 9 tháng năm 2020, toàn đơn vị đã chủ trì, phối hợp, phát hiện, bắt giữ xử lý tổng cộng 985 vụ vi phạm pháp luật hải quan, với trị giá hàng hóa vi phạm ước tính hơn 1.004 tỷ đồng.
Bình Dương
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan cho biết, từ đầu năm đến nay, toàn ngành Hải quan đã thực hiện soi chiếu tổng số 31.833 container, phát hiện nghi vấn 826 container, phát hiện, xử lý vi phạm 145 container (chiếm 0,45% tổng container soi).
Bình Dương
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan tiếp tục chỉ đạo các cục hải quan tỉnh, thành phố tăng cường thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác kiểm tra qua soi chiếu container, kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc buôn lậu…
hai quan tphcm
(TBTCO) - Theo Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, lũy kế 11 tháng đầu năm, đơn vị đã phát hiện và lập biên bản 1.234 vụ vi phạm pháp luật Hải quan, với trị giá hàng hóa vi phạm ước tính lên đến hơn 529,3 tỷ đồng.
hai quan binh phuoc
(TBTCO) - Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018 của Cục Hải quan Bình Phước cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước (tính đến 31/5) là 248,9 tỷ đồng, đạt 41,15% chỉ tiêu được giao thêm (605 tỷ đồng). Nếu so với kế hoạch thu được lập ra từ đầu năm (243,2 tỷ đồng), số thu trên vượt 5,76 tỷ đồng.
thuế tphcm
(TBTCO) - Tính đến hết tháng 5/2018, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã thực hiện thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch tại 7.704 doanh nghiệp (DN), đã phát hiện nhiều vi phạm với số thuế truy thu và phạt lên đến 1.668,6 tỷ đồng; giảm khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) 341,1 tỷ đồng; giảm lỗ 6.184 tỷ đồng.
kê khai thuế
(TBTCO) - Lũy kế 4 tháng đầu năm, Cục thuế TP. Hồ Chí Minh tiến hành thanh, kiểm tra theo kế hoạch tại 5.965 doanh nghiệp (DN). Kết quả đã phát hiện nhiều vi phạm với số tiền truy thu và phạt vi phạm hành chính về thuế lên đến 1.064,6 tỷ đồng.
KBNN LS
(TBTCO) - Triển khai công tác thanh tra chuyên ngành kho bạc (TTCNKB) từ năm 2016 đến nay, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Lạng Sơn đã chỉ ra nhiều tồn tại, sai sót trong quá trình quản lý chi tiêu ngân sách nhà nước (NSNN) của một số đơn vị trên địa bàn.
Chứng khoán
(TBTCO) - 9 tháng đầu năm 2017, UBCKNN tiến hành 50 cuộc thanh tra kiểm tra (gồm 11 đoàn thanh tra và 39 đoàn kiểm tra); phát hiện vi phạm tại 7 tổ chức, 1 cá nhân; ban hành 8 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 1,675 tỷ đồng.