Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa phát huy sức mạnh
TT
(TBTCO) - Sáng 27/1, tại Đại hội XIII, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã có bài tham luận về "Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội".