Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa phát sinh hoàn thuế GTGT
chi NSNN
(TBTCO) - Mặc dù, dự toán chi hoàn thuế GTGT năm 2013 trong phạm vi 75.200 tỷ đồng. Tuy nhiên, do nhiều yếu tố tác động, mức chi hoàn thuế đã tăng thêm 19 nghìn tỷ đồng. Bộ Tài chính cho biết, từ nay đến hết năm 2013, sẽ phấn đấu thanh toán hết số hoàn thuế GTGT phát sinh.