Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa phạt thuế
thue tphcm
(TBTCO) - Theo Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, trong 2 tháng đầu năm, đơn vị đã tiến hành thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch 2.242 doanh nghiệp (DN), phát hiện nhiều sai phạm với số thuế truy thu, phạt và truy hoàn 486,1 tỷ đồng, giảm khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) và giảm lỗ 1.635,1 tỷ đồng.
a minh
(TBTCO) - Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đang tập trung triển khai công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp (DN) theo kế hoạch được giao trong năm 2020, trong đó đặt mục tiêu đảm bảo thực hiện 100% các cuộc thanh tra, kiểm tra đúng quy trình.
a tuyen
(TBTCO) - Qua tiến hành thanh tra, kiểm tra tại 19.664 doanh nghiệp (DN), Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh phát hiện nhiều vi phạm, đã ra quyết định truy thu và phạt lên đến 7.668 tỷ đồng, giảm khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) 531 tỷ đồng, giảm lỗ 14.489 tỷ đồng.
ke khai thue
(TBTCO) - Qua tiến hành thanh tra, kiểm tra 17.980 doanh nghiệp (DN) trên địa bàn, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh phát hiện nhiều sai phạm và đã ra quyết định xử phạt, truy thu thuế hơn 3.585 tỷ đồng; giảm khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) 452,2 tỷ đồng; giảm lỗ 12.309 tỷ đồng.
thuế pthcm
(TBTCO) - Theo Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, Công ty CP Tập đoàn Asanzo (ASANZO, tầng 9, tòa nhà 182 Lê Đại Hành, quận 11) đã kê khai thiếu và trốn thuế hơn 40,5 tỷ đồng. Một số vi phạm có dấu hiệu tội phạm, đơn vị đã chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để truy cứu trách nhiệm hình sự.
thue tphcm
(TBTCO) - Hàng loạt doanh nghiệp (DN) trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh vi phạm thuế bị phạt và truy thu nộp ngân sách nhà nước (NSNN), với số tiền lên đến 2.915 tỷ đồng.
thuế tphcm
(TBTCO) - Tính đến đầu tháng 8/2019, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch đối với 12.253 doanh nghiệp (DN), phát hiện nhiều sai phạm với số thuế truy thu, phạt lên đến 1.910 tỷ đồng; giảm khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) 269 tỷ đồng, giảm lỗ là 8.797 tỷ đồng.
thue tphcm
(TBTCO) - Quý I/2019, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh tiến hành thanh tra, kiểm tra 4.138 doanh nghiệp (DN) trên địa bàn, phát hiện nhiều sai phạm và đã ra quyết định phạt, truy thu với số tiền 670,8 tỷ đồng; giảm khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) 98,4 tỷ đồng; giảm lỗ 3.123 tỷ đồng.
a tu phong
(TBTCO) - Theo Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, công tác thanh tra, kiểm tra, tính từ đầu năm đến hết ngày 31/8, đã phát hiện nhiều vi phạm, với tổng số thuế truy thu, phạt là 3.396 tỷ đồng; giảm khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) 395 tỷ đồng; giảm lỗ 9.789 tỷ đồng.