Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa phạt thuế
a tu phong
(TBTCO) - Theo Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, công tác thanh tra, kiểm tra, tính từ đầu năm đến hết ngày 31/8, đã phát hiện nhiều vi phạm, với tổng số thuế truy thu, phạt là 3.396 tỷ đồng; giảm khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) 395 tỷ đồng; giảm lỗ 9.789 tỷ đồng.
thuế tphcm
(TBTCO) - 26 tài khoản giao dịch của Công ty CP Thương mại Nguyễn Kim (Nguyễn Kim) mở tại 18 ngân hàng sẽ bị phong tỏa theo yêu cầu của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, nhằm thu hồi tiền nợ thuế hơn 140 tỷ đồng về cho ngân sách nhà nước (NSNN).
nop thue
(TBTCO) - Sau 10 ngày kể từ khi nhận được quyết định xử phạt và truy thu thuế, nếu Công ty CP Thương mại Nguyễn Kim (Điện máy Nguyễn Kim) không chấp hành thì Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh sẽ ra quyết định cưỡng chế để đảm bảo thu đủ số tiền thuế về cho ngân sách nhà nước (NSNN).
kê khai thuế
(TBTCO) - Lũy kế 4 tháng đầu năm, Cục thuế TP. Hồ Chí Minh tiến hành thanh, kiểm tra theo kế hoạch tại 5.965 doanh nghiệp (DN). Kết quả đã phát hiện nhiều vi phạm với số tiền truy thu và phạt vi phạm hành chính về thuế lên đến 1.064,6 tỷ đồng.
thanh tra thue
(TBTCO) - 2 tháng đầu năm 2018, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã tiến hành thanh tra, kiểm tra thuế theo kế hoạch tại 3.062 doanh nghiệp (DN), đã phát hiện nhiều vi phạm; đã ra quyết định phạt và truy thu 579,5 tỷ đồng.
thue tphcm
(TBTCO) - 11 tháng đầu năm, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh tiến hành thanh tra, kiểm tra thuế theo kế hoạch tại các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn, đã ra quyết định phạt và truy thu thuế 3.678 tỷ đồng và nộp vào ngân sách nhà nước (NSNN) 2.240 tỷ đồng.
kcx tan thuan
(TBTCO) - Ngày 20/10, thông tin từ Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cho biết, cơ quan này vừa xử phạt vi phạm hành chính và truy thu thuế đối với một doanh nghiệp (DN) nước ngoài, với tổng số tiền lên đến 106,1 tỷ đồng.
tap huan
(TBTCO) - Tính từ đầu năm đến hết tháng 9/2017, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch tại 15.222 doanh nghiệp (DN), qua đó truy thu và phạt với số tiền tổng cộng lên đến 2.957,1 tỷ đồng, tăng 25,46% (so với cùng kỳ năm 2016).
quan ly thue
(TBTCO) - Theo Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra trong năm 2017, từ đầu năm đến hết tháng 8, đơn vị đã thực hiện thanh tra, kiểm tra tại 13.083 doanh nghiệp (DN), phát hiện truy thu và phạt với số tiền lên đến 2.603 tỷ đồng, tăng 43,5% (so với cùng kỳ năm 2016).