Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa phát triển cây mắc ca
cay mac ca
(TBTCO) - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Bắc đồng ý về nguyên tắc xây dựng đề tài khoa học "Phát triển cây mắc ca ở vùng Tây Bắc" để phát triển cây mắc ca ở vùng Tây Bắc đạt hiệu quả.
mắc ca
(TBTCO) - Thời gian gần đây, những thông tin hiệu quả kinh tế “khủng” khi trồng cây mắc ca đang gây sự chú ý của người dân, tuy nhiên, theo các chuyên gia, con đường dẫn đến 'cường quốc mắc ca" cần thận trọng và tránh tình trạng “bánh vẽ” cho nông dân.
Quả mắc ca
(TBTCO) - Theo các chuyên gia, nếu bắt đầu xây dựng ngành công nghiệp mắc ca Việt Nam ngay từ bây giờ, trong thời gian từ 15 -20 năm tới, tổng sản lượng mắc ca hàng năm có thể đạt 800.000 nghìn tấn hạt, chế biến được 250.000 tấn nhân. Giá trị thương mại có thể đạt gần 4 tỷ USD/năm.