Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa phát triển công nghệ LED
tknl
(TBTCO) - Chiếu sáng tiêu thụ khoảng 30% tổng lượng điện năng tiêu thụ của các lĩnh vực trong cả nước, và phần lớn sử dụng vào các giờ cao điểm. Trong đó, khu dân cư chiếm 40% điện chiếu sáng, 30% là khu vực thương mại, dịch vụ.