Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa phát triển đội tàu khai thác thủy sản
ky
(TBTCO) - Lãi suất cho vay đối với trung dài hạn BIDV đề xuất là 2%/năm, ân hạn trong 1 năm đầu tiên khi đóng mới với lãi suất 0%/năm (tính từ ngày giải ngân đầu tiên); đối với vay vốn lưu động lãi suất là 5%/năm.