Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa phát triển hệ thống đại lý thuế.
cơ quan thuế
(TBTCO) - Tổng cục Thuế vừa ban hành văn bản số 2079/TCT – TTHT yêu cầu cơ quan thuế các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ, phát triển hệ thống đại lý thuế.
dai ly thue
(TBTCO) - Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn vừa ký ban hành Quyết định số 420/QĐ-BTC về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển hệ thống đại lý thuế đến năm 2020.