Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa phát triển làng nghề
sm
(TBTCO) - “Tranh sơn mài của làng giờ đã dần mai một hết rồi. Thời buổi kinh tế thị trường, việc bán ra một bức tranh sơn mài và đặc biệt một bức tranh sơn mài truyền thống là rất khó khăn” – Nghệ nhân Vũ Thị Lệ Dung, làng sơn mài Hạ Thái cho biết.
làng nghề
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ vừa giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương theo chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp với các địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với làng nghề.