Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa phát triển ngành ô tô
phat trien nganh o to
(TBTCO) - Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ đạo sớm xây dựng các cơ chế, chính sách tín dụng, thuế, phí cụ thể đối với ngành ô tô để doanh nghiệp, giới đầu tư có căn cứ, định hướng rõ ràng cho các dự án đầu tư ô tô và kinh doanh trên thị trường ô tô Việt Nam.