Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa phạt vi phạm hành chính
Tiền thu phạt vi phạm hành chính nộp đầy đủ vào ngân sách
(TBTCO) - Thời gian qua, dư luận cho rằng, lực lượng công an được giữ lại 70% tiền phạt vi phạm hành chính theo Thông tư số 89 năm 2007. Tuy nhiên, theo Bộ Tài chính, Thông tư này đã hết hiệu lực, tiền thu phạt vi phạm hành chính được nộp đầy đủ vào ngân sách.
ảnh mới
(TBTCO) - Trong năm 2019, Cục Thuế tỉnh Trà Vinh đã ban hành quyết định và tiến hành thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế đối với 30 doanh nghiệp (DN); qua đó phát hiện cả 30 DN đều vi phạm, với số tiền thuế truy thu, phạt vi phạm hành chính và tiền chậm nộp 2,918 tỷ đồng.
vi phạm hành chính
(TBTCO) - Thời gian qua, dư luận cho rằng, lực lượng công an được giữ lại 70% tiền phạt vi phạm hành chính theo Thông tư số 89/2007/TT-BTC. Tuy nhiên, theo Bộ Tài chính, Thông tư này đã hết hiệu lực, tiền thu phạt vi phạm hành chính được nộp đầy đủ vào ngân sách.
Cán bộ Cục Hải quan Bình Dương kiểm tra hàng hóa thuộc diện KTCN.
(TBTCVN) - Đề án về mô hình cơ quan hải quan là đầu mối thực hiện kiểm tra chuyên ngành (KTCN) tại cửa khẩu sẽ giúp tiết kiệm ngân sách, giảm thời gian thông quan hàng hóa, nâng cao trách nhiệm của DN so với cách làm hiện nay.
Đề xuất tăng mức phạt tiền đối với nhóm vi phạm về thủ tục thuế
(TBTCO) - Tại dự thảo Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính thuế, hóa đơn, Bộ Tài chính đề xuất tăng mức xử phạt tiền đối với vi phạm về thủ tục thuế. Việc tăng mức phạt tiền này nhằm đảm bảo tính phòng ngừa, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật thuế đối với người dân và doanh nghiệp.
hóa đơn
(TBTCO) - Tại dự thảo Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính thuế, hóa đơn, Bộ Tài chính đề xuất tăng mức xử phạt tiền đối với vi phạm về thủ tục thuế. Việc tăng mức phạt tiền này nhằm đảm bảo tính phòng ngừa, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật thuế đối với người dân và doanh nghiệp.
Chăn nuôi
(TBTCO) - Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi có mức xử phạt vi phạm hành chính tối đa 100 triệu đồng đối với cá nhân và 200 triệu đồng đối với tổ chức. Điều này căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015, Luật Chăn nuôi 2018, Luật Xử phạt vi phạm hành chính.
hủy hoại đất
(TBTCO) - Chính phủ mới ban hành Nghị định 91/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai, thay thế Nghị định 102/2014.
ngoại tệ
(TBTCO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 88/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.