Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa phẫu thuật miễn phí
Trái tim cho em
(TBTCO) - Sau 7 năm thực hiện, chương trình "Trái tim cho em" do Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel và Đài truyền hình Việt Nam tổ chức đã quyên góp được 90 tỷ đồng và mổ tim miễn phí cho 2.700 trẻ em dưới 16 tuổi có hoàn cảnh khó khăn…