Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa phê duyệt
Nguyễn Chí Dũng
(TBTCO) - Trước đây, khi quyết định đầu tư nhưng không biết nguồn lực ở đâu, nên dẫn tới tình trạng dàn trải, nợ đọng, thất thoát. Từ khi có Luật Đầu tư công, chúng ta đã thực hiện và lần này đang làm rõ hơn là phải xác định được nguồn vốn trước, rồi mới quyết định chủ trương đầu tư.
NĐH
(TBTCO) - Tại phiên họp chiều 9/5 cho ý kiến lần 2 về dự thảo Luật Đầu tư công (sửa đổi), Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã thảo luận về nhiều nội dung quan trọng như thời gian phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn (KHĐTCTH); thẩm quyền quyết định danh mục đầu tư công…
Ảnh minh họa
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án “Các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới”.
Ông Quyền
(TBTCO) - HĐND TP.Hà Nội đã quyết nghị danh mục đề xuất phê duyệt chủ trương đầu tư 31 dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 của TP Hà Nội, với tổng mức đầu tư dự kiến 12.279,823 tỷ đồng.
Long Biên
(TBTCO) - UBND TP.Hà Nội vừa phê duyệt danh mục 25 dự án sử dụng đất lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn thành phố.
học sinh
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 - 2025”.
tài sản công
(TBTCO) - Việc xác định tài sản có giá trị lớn để xác định thẩm quyền phê duyệt Đề án “Sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của địa phương vào mục đích cho thuê” do UBND cấp tỉnh quyết định.
KHCN
(TBTCO) - UBND TP. Hà Nội vừa có quyết định phê duyệt kinh phí và thời gian thực hiện các nhiệm vụ thuộc chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm với tổng kinh phí thực hiện là 12 tỷ đồng, cho giai đoạn 2015 - 2020. Trong đó, riêng kinh phí thực hiện năm 2018 là 4,3 tỷ đồng.
Mỏ cát
(TBTCO) - TP. Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 3664/QĐ-UBND phê duyệt Đề án thăm dò đánh giá trữ lượng, chất lượng khoáng sản đối với các điểm mỏ cát trên các sông thuộc địa bàn, với tổng giá trị dự toán kinh phí hơn 18,7 tỷ đồng.