Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa phê duyệt bán hàng siêu tốc
Tiki
(TBTCO) - Visa - công ty công nghệ thanh toán điện tử hàng đầu thế giới, vừa hợp tác cùng ngân hàng Sacombank tại Việt Nam triển khai đồng thời công nghệ Chấp nhận thanh toán không tiếp xúc bằng điện thoại di động, kết hợp với giải pháp Phê duyệt nhà bán hàng siêu tốc của Visa.