Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa phê duyệt quyết toán
phê duyệt quyết toán
(TBTCO) - Bà Lê Thị Mùi (Phú Thọ) hỏi, phí thẩm tra quyết toán của cơ quan tài chính mở tài khoản 3713 có đúng không, vì đây là nguồn tiền có nguồn gốc ngân sách nhà nước? Cơ sở để quản lý và kiểm soát phí này hiện nay theo quy định nào?
chi phí thẩm định
(TBTCO) - Nội dung chi của chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc thẩm quyền quyết định của cơ quan chủ trì thẩm tra và người phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành để chi cho công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.
doanh nghiệp nhà nước
(TBTCO) - Sau 30 ngày kể từ ngày 29/7/2019, cơ quan đại diện chủ sở hữu có trách nhiệm quyết định phê duyệt quyết toán Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại thời điểm 31/12/2017, theo quy định tại thông tư số 34 /2019/TT-BTC của Bộ Tài chính.
dự án
(TBTCO) - UBND TP. Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu sở, ngành, đơn vị, UBND quận, huyện, thị xã công khai tình hình phê duyệt quyết toán dự án đầu tư xây dựng hoàn thành năm 2016.
QT Văn Lâm
(TBTCO) - Đây là ghi nhận của đoàn kiểm tra thuộc Vụ Đầu tư, Bộ Tài chính tại tỉnh Hưng Yên về công tác quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước.
dự án hoàn thành chưa quyết toán
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có văn bản số 4975/BTC- ĐT gửi các bộ, ngành, địa phương, các tập đoàn kinh tế đốc thúc việc báo cáo tình hình tồn đọng các dự án hoàn thành chưa quyết toán, chưa phê duyệt quyết toán.