Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa phí bảo lãnh
ns
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 74/2016/TT-BTC quy định việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ phí cho vay lại và phần trích phí bảo lãnh tại Bộ Tài chính giai đoạn 2016-2020.
nha_o
(TBTCO) - Bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai là quy định cần thiết để bảo vệ quyền lợi của người mua nhà, góp phần lành mạnh hóa thị trường bất động sản (BĐS). Tuy nhiên, cần có những hướng dẫn cụ thể để tránh tình trạng người mua, người bán và cả ngân hàng đều hoang mang.
thuy
(TBTCO) - Công ty Cổ phần Điện Việt – Lào vừa gửi văn bản đề nghị Bộ Tài chính cho phép lùi thời hạn thanh toán phí bảo lãnh Chính phủ của Dự án Thủy điện Xekaman3 kỳ từ ngày 19/06- 19/12/2014.