Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Phí bảo trì đường bộ
bảo trì đường bộ
(TBTCO) - Theo Văn phòng Quỹ bảo trì đường bộ TƯ, năm 2017 các hoạt động thu, nộp, quản lý và sử dụng phí Bảo trì đường bộ (BTĐB) tiếp tục hoàn thành và vượt kế hoạch ban đầu.
phí bảo trì đường bộ
(TBTCO) - Xe ô tô của doanh nghiệp và chỉ sử dụng trong phạm vi đất của mình quản lý thì thuộc diện không chịu phí đường bộ.
đăng kiểm
(TBTCO) - Từ đầu năm đến ngày 22/11/2016, tổng số thu phí đường bộ qua Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các trạm đăng kiểm trên cả nước là gần 5.527 tỷ đồng.
tp
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 135/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 29, 93, 95, 177, 192 /2015/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về phí sử dụng đường bộ quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km604+700 quốc lộ 1, tỉnh Quảng Bình.
gl
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 108/2015/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km1610+800 và trạm thu phí tại Km1667+470, đường Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai.
thu phí
(TBTCO) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng – Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ BTĐB Trung ương đã cho biết như vậy tại cuộc họp sơ kết quý II của Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương chiều ngày 14/7.
Bảo trì đường bộ
(TBTCO) - Tính bình quân số thu phí sử dụng đường bộ tại các trạm đăng kiểm trên địa bàn cả nước là 21,36 tỷ đồng/ngày.
(TBTCO) - Tính đến 31/8/2013, 109 chi nhánh đăng kiểm phương tiện xe cơ giới trên toàn quốc đã thu được hơn 3.743 tỷ đồng phí bảo trì đường bộ. Trong đó, riêng tháng 8 thu được hơn 362 tỷ đồng.
(TBTCO) - Mức phí dự kiến thu trên được UBND Thành phố Hà Nội áp dụng theo Thông tư 197 của Bộ Tài chính.