Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa phí giám định tư pháp.
giám định tư pháp
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa đề nghị các Bộ Ytế; Công an; Quốc phòng; Thông tin và Truyền thông khẩn trương xây dựng các định mức kinh tế - kỹ thuật để làm căn cứ xác định chi phí giám định tư pháp và hướng dẫn các tổ chức giám định tư pháp thuộc lĩnh vực quản lý.
vien thong
(TBTCO) - Đây là quy định tại Thông tư số 97/2014/TT-BTC vừa được Bộ Tài chính ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định tư pháp trong lĩnh vực thông tin truyền thông.
phí giám định tai nạn giao thông
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 50/2014/TT-BTC, quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định tư pháp trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự.
giam sat
(TBTCO) - Mức thu phí giám định tư pháp trong lĩnh vực pháp y tâm thần được quy định là Giám định nội trú mức thu 5,2 triệu đồng; Giám định tại phòng khám là 3,1 triệu đồng; Giám định tại chỗ và giám định tại hội đồng xét xử là 4 triệu đồng; Giám định vắng mặt 50.000 đồng.
xet nghiem
(TBTCO) - Cơ quan thu phí được trích để lại 95% trên tổng số tiền phí thu được trước khi nộp vào ngân sách nhà nước để trang trải cho việc thu phí. Phần tiền phí còn lại (5%) nộp vào ngân sách nhà nước theo mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.
(TBTCO) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến rộng rãi cho dự thảo thông tư quy định về thu, nộp,… phí giám định tư pháp trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự; kèm theo biểu phí cụ thể.