Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa phí kiểm định
phòng cháy chữa cháy
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy, với mức phí từ 10.000 – 130.000 đồng/xe hoặc cái, tùy loại.
phòng cháy
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 61/2020/TT-BTC, theo đó, từ ngày 22/6 đến hết năm 2020, các dịch vụ trong lĩnh vực kiểm định, thẩm định phòng cháy, chữa cháy và lệ phí cấp Căn cước công dân được giảm 50% so với quy định trước đó.
chữa cháy
(TBTCO) - Bộ Tài chính đưa ra đề xuất giảm mức thu phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy.
kiem-dinh-phuong-tien-phong-chay-chua-chay
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 42/2016/TT-BTC hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy.
xe đạp điện nhập khẩu
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định 2376a/QĐ-BTC đính chính Thông tư 132/2014/TT-BTC ngày 10/9/2014 của Bộ Tài chính. Việc đính chính là do sai sót kỹ thuật.
1
(TBTCO) - Kể từ ngày 25/9/2014, sẽ thực hiện quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định chất lượng an toàn kỹ thuật đối với xe đạp điện; phí kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự đang lưu hành theo Thông tư số 132 của Bộ Tài chính vừa ban hành.
Phí kiểm định nồi hơi có công suất 75 tấn/giờ là 10.800.000 đồng
(TBTCO) - Thông tư 73/2014/TT-BTC quy định, mức phí kiểm định nồi hơi có công suất nhỏ hơn 01 tấn/giờ là 700.000 đồng/ thiết bị; Công suất từ trên 50 tấn/giờ đến 75 tấn/giờ là 10.800.000 đồng/ thiết bi.
xe
(TBTCO) - Đó là mức thu dự kiến đang được Bộ Tài chính đưa ra lấy ý kiến trong dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí kiểm định chất lượng an toàn kỹ thuật xe đạp điện...
duong thuy
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 123/2013/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng phương tiện thuỷ nội địa.