Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa phí sử dụng đường bộ
bảo trì đường bộ
(TBTCO) - Từ đầu năm đến ngày 22/2/2017, tổng thu phí sử dụng đường bộ trên cả nước ước đạt 907,6 tỷ đồng, đạt 14,75% kế hoạch năm được giao; trong đó riêng tháng 2/2017 (tính đến ngày 22/2) thu được 331,4 tỷ đồng.
thu phí, giá dịch vụ
(TBTCO) - Để tránh ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các trạm thu khi phí sử dụng đường bộ chuyển thành giá dịch vụ sử dụng đường bộ, Bộ Tài chính đã có Công văn 529/BTC-TCT thống nhất với Bộ GTVT về sử dụng vé thu phí (giá) sử dụng đường bộ của các dự án BOT.
phí sử dụng đường bộ
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 293/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ; trong đó bổ sung nhiều loại xe ô tô không phải nộp phí sử dụng đường bộ.
trạm thu phí
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 136/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư số 146/2015/TT-BTC ngày 15/9/2015 và Thông tư số 84/2015/TT-BTC ngày 02/6/2015 quy định về phí sử dụng đường bộ.
trạm thu phí
(TBTCO) - Mức phí điều chỉnh đối với các loại phương tiện sử dụng đường bộ qua trạm thu phí Liên Đầm quốc lộ 20, tỉnh Lâm Đồng được áp dụng theo trọng tải hàng hoá của xe, không phân biệt có chở hàng hay không chở hàng.
tram thu phi tam kỳ
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 126/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư số 168/2015/TT-BTC ngày 06/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Tam Kỳ, quốc lộ 1, tỉnh Quảng Nam.
Đăng kiểm
(TBTCO) - Dự kiến 6 tháng cuối năm, việc thu phí sẽ không có biến động nhiều so với 6 tháng đầu năm nên ước tính cả năm 2016, việc thu phí đường bộ đối với xe ô tô sẽ thực hiện đạt khoảng hơn 6.000 tỷ đồng, đạt 95% so với kế hoạch của Hội đồng Quỹ đã giao.
muc phi
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 119/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư số 213/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km1148+1300 quốc lộ 1, tỉnh Bình Định.
trạm tân phú
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 104/2016/TT-BTC sửa đổi Biểu mức thu phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Tân Phú, quốc lộ 20, dừng thực hiện Thông tư số 49/2016/TT-BT theo trình tự thủ tục rút gọn và có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2016.