Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa phí sử dụng đường bộ
ô tô
(TBTCO) - Theo dự thảo thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ, mức thu phí xe ô tô chở người dưới 10 chỗ đăng ký tên cá nhân là 130.000 đồng/tháng...
Giảm đến 30% mức thu phí sử dụng đường bộ
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 74 năm 2020 quy định mức thu, nộp phí sử dụng đường bộ. Theo đó, từ ngày 10/8 đến hết 31/12/2020, xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách sẽ chỉ nộp phí bằng 70% mức thu quy định trước đó. Như vậy, mức phí sử dụng đường bộ đã giảm 30% so với hiện hành.
phí sử dụng đường bộ
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 74/2020/TT-BTC quy định mức thu, nộp phí sử dụng đường bộ. Theo đó, từ hôm nay (10/8) đến hết 31/12/2020, xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách sẽ chỉ nộp phí bằng 70% mức thu quy định trước đó.
bảo trì đường bộ
(TBTCO) - Từ đầu năm đến ngày 22/2/2017, tổng thu phí sử dụng đường bộ trên cả nước ước đạt 907,6 tỷ đồng, đạt 14,75% kế hoạch năm được giao; trong đó riêng tháng 2/2017 (tính đến ngày 22/2) thu được 331,4 tỷ đồng.
thu phí, giá dịch vụ
(TBTCO) - Để tránh ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các trạm thu khi phí sử dụng đường bộ chuyển thành giá dịch vụ sử dụng đường bộ, Bộ Tài chính đã có Công văn 529/BTC-TCT thống nhất với Bộ GTVT về sử dụng vé thu phí (giá) sử dụng đường bộ của các dự án BOT.
phí sử dụng đường bộ
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 293/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ; trong đó bổ sung nhiều loại xe ô tô không phải nộp phí sử dụng đường bộ.
trạm thu phí
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 136/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư số 146/2015/TT-BTC ngày 15/9/2015 và Thông tư số 84/2015/TT-BTC ngày 02/6/2015 quy định về phí sử dụng đường bộ.
trạm thu phí
(TBTCO) - Mức phí điều chỉnh đối với các loại phương tiện sử dụng đường bộ qua trạm thu phí Liên Đầm quốc lộ 20, tỉnh Lâm Đồng được áp dụng theo trọng tải hàng hoá của xe, không phân biệt có chở hàng hay không chở hàng.
tram thu phi tam kỳ
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 126/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư số 168/2015/TT-BTC ngày 06/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Tam Kỳ, quốc lộ 1, tỉnh Quảng Nam.