Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa phí thẩm định
kiểm dịch
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 101/2020/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y. Trong đó, phí thẩm định kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản có mức cao nhất là 18 triệu đồng/lần.
karaoke
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trường. Theo đó, dự kiến mức thu phí thẩm định kinh doanh vũ trường cao nhất là 15 triệu đồng/giấy.
điện lực
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực, trong đó đã quy định rõ mức thu phí đối với hoạt động này.
dự án
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo thông tư quy định mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực xây dựng. Trong đó, Bộ Tài chính đề xuất giảm 50% mức phí thẩm định dự án xây dựng.
điện gió
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 12/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung mục II phần A Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư số 167/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực.
bưu chính
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 291/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính. Trong đó, đề xuất giảm và bãi bỏ một số khoản phí liên quan đến lĩnh vực này.
giám định y khoa
(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, người hoạt động kháng chiến mắc bệnh, tật liên quan đến phơi nhiễm chất độc hoá học khi thẩm định cấp giấy giám định y khoa, thì không phải nộp phí thẩm định.
phí lệ phí
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa hoàn thiện thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 278/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế. Dự kiến, sẽ giảm phí thẩm định hoạt động, tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề thuộc lĩnh vực y tế của trạm y tế xã.
phí lệ phí
(TBTCO) - Tổ chức thu phí xác minh giấy tờ, tài liệu theo yêu cầu của cá nhân và phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy, chữa cháy có một số thay đổi so với trước đây, theo quy định vừa được Bộ Tài chính ban hành.