Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Phí trạm Đại Yên trên QL18
Tram Thu phi Dai Yen
(TBTCO) - Bộ GTVT đã có Quyết định cho phép CtyCP phát triển Đại Dương (nhà đầu tư) được thu phí tại Trạm thu phí Đại Yên (km97+050) kể từ ngày 19/10.