Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa phiên bản Android
google map
(TBTCO) - Ứng dụng chỉ đường Google Maps sẽ có một số tính năng mới giúp người dùng báo cáo và nhận thông tin về các sự cố như tai nạn và khu vực hạn chế tốc độ trong bản cập nhật sắp tới.
microsof
(TBTCO) - Microsoft đã đưa ra một thông báo bất ngờ vào ngày 2/10 về một mẫu điện thoại thông minh Android hai màn hình mới, có tên gọi Surface Duo.